Budgetpropositionen för 2022: Ett starkare och mer hållbart Sverige efter pandemin


I dag överlämnar regeringen budgetpropositionen för 2022 till riksdagen. Regeringen föreslår åtgärder för att klimatomställningen ska gå snabbare, fler ska komma i arbete, välfärden ska stärkas och för att Sverige ska vara ett tryggt land för alla. Sammantaget handlar det om reformer för ca 74 miljarder kronor.

Måndagens budgetförslag innebär att Gotland får sammanlagt 97 miljoner i tillskott 2022 varav 43,9 aviserats tidigare och 53,1 är nya medel i höstbudgeten.

Pandemin har visat på styrkan i vår generella välfärd, men också på behov som måste mötas. I höstens budget prioriterar vi välfärden. Därför får Gotland 29,3 nya miljoner i generella statsbidrag. Det innebär att Gotland tillsammans med de generella statsbidrag som aviserades i vårbudgeten får 46,5 miljoner kronor i tillskott i generella statsbidrag 2022.

Corona-köerna måste betas av och sjukvården få förutsättningar att hinna med, och därför får Gotland nu också 12 nya miljoner för att hantera det uppdämda vårdbehovet, vilket tillsammans med tidigare satsningar blir 35 miljoner.

Pandemin har visat tydligt att äldrevården måste stärkas. Därför får Gotland 12,5 miljoner till äldreomsorgslyftet varav 3,7 miljoner aviserats tidigare och 8,8 miljoner är nya tillskott i höstbudgeten.

Gotland får också tillskott på 3  miljoner i stöd till regional utveckling.

Den socialdemokratiskt ledda regeringens kraftfulla gröna återstart av ekonomin gör skillnad och många kommer snabbt tillbaka i arbete. Därför förstärker vi jobbpolitiken kraftigt, med aktiv arbetsmarknadspolitik och utbildningssatsningar. Vi vill också att Moderaternas orättvisa straffbeskattning av de med sjuk- och aktivitetsersättning tas bort. Det handlar om 1700 personer på Gotland som nu kommer slippa straffbeskattningen. Samtidigt höjer vi bostadstillägget för pensionärer. Tillsammans med inkomstpensionstillägget som betalas ut första gången under hösten 2021 innebär det att 10 900 personer på Gotland får mer pengar i plånboken, motsvarande 65% av de över 65. 

Vi inför också familjeveckan, så att 9400 vårdnadshavare på Gotland får ökad frihet och en enklare vardag, exempelvis när det är lov eller studiedag för skolpersonalen och skolan därför är stängd.

Nu fortsätter vi den kraftfulla återstarten efter pandemin. Samhället ska byggas starkare och mer hållbart. Regeringen visar att med satsningar på välfärd, jobb, klimat och trygghet ute i regioner och kommuner kan vi tillsammans ta Sverige framåt tillsammans.

Regeringen satsar stort på att takten i klimatomställningen ska öka och höjer takten genom att satsa på naturnära jobb  för unga, utökade gröna kreditgarantier och nya investeringar för att industrin ska kunna ställa om. Nu kan Sverige och Gotland gå före och skapa framtidens gröna jobb.

Tillsammans tar vi Sverige framåt efter pandemin!

facebook Twitter Email