Socialdemokraterna Gotlands budget 2022

En budget för en stark välfärd och hållbar utveckling.

Socialdemokraterna prioriterar välfärden Hela Gotland ska vara en bra plats att bo, leva och verka på. Vi Socialdemokrater lägger en ansvarsfull budget som ger både investeringar i välfärden och en god marginal för långsiktigt hållbar ekonomi. Vår budget har ett resultat på +91 miljoner vilket motsvarar 1,57% (målet är 2%). På så vis fortsätter Socialdemokraterna…

Läs mer

Seminarium om energiförsörjning

Den 14 april anordnade riksdagsledamot Hanna Westerén ett seminarium om framtidens elförsörjning på Gotland. Nu har du möjligheten att se seminariet i efterhand. Ladda ned filmen via länken nedan: https://wetransfer.com/downloads/75ceec61bc7f42c76b2de761b1cf308820210416085921/fe9ed81f165c937b4b0d4efd338cf72620210416085921/452a40

Läs mer

Socialdemokraternas budgetförslag 2021

Trygghet i en oklar tid Socialdemokraterna värnar välfärden. Vi är medvetna om välfärdens kraft för att möjliggöra för att alla människor ska kunna nå sina drömmar men också i att skapa trygghet i en orolig tid. Det gäller inte bara nationellt utan också på Gotland. Barn och unga som får en bra utbildning får inte…

Läs mer

Framtidens förskola och grundskola

Den för gotlänningar just nu kanske viktigaste frågan är hur framtidens skolorganisation ska se ut. Vi Socialdemokrater har lagt mycket tid på att lyssna på föräldrar sedan skolutredningen kom. Gotländska familjer har kloka tankar kring sin och sina barns vardag, kring det lokala och kring skolans uppdrag. Vi vill bli fler som bor på Gotland…

Läs mer

Det spelar roll vem som styr!

Det spelar roll vem som styr när samhället är i kris. Stefan Löfvens regering har fullt ut förstått dess roll som möjliggörare och garant för god offentlig service, välfärd i hela landet, för näringsliv, civilsamhälle och familjer. 2020 fick Region Gotland ca 177 miljoner i extra tillskott som en följd av pandemin. Det, och insatser…

Läs mer

Vill Centern avveckla eller utveckla landsbygden?

Vad menar Centerpartiet med landsbygdsutveckling? Frågan är motiverad efter den senaste tidens debatt på dessa insändarsidor. Centerpartiet försöker ihärdigt framställa sig som landsbygdens vän. För den som skrapar lite bakom retoriken går påståendet att ifrågasättas. Innan sommaren drev bland annat Centerpartiet på för att folktandvården i Slite ska avvecklas och att alla barn och vuxna som…

Läs mer

Idag har vi säkrat utveckling i Roma!

Den 2 september sammanträdde Regionstyrelsen. Idag skulle man besluta om det så kallade ”Utveckling i Roma”-paketet. Socialdemokraterna föreslog på mötet att del av Björke Annex 1:7 (Ekgatan) bjuds ut på öppen marknad Romakloster 1:214 (Klostergården) bjuds ut på öppen marknad. Del av Roma Kloster 2:3 (Fd Badhuset) utvecklas utifrån skolans uttryckta lokalbehov för idrott- och…

Läs mer

Årets motioner till partidistriktets årsmöte.

Motion 1 Barn och Unga i Gråbo Vid Gråbodagen samlade Gråbo-Bingeby S-förening in förslag på vad som behövde förbättras i Gråbo-området. Det visade sig att det fanns många önskemål om att förbättra underhållet på fotbollsplanens målställningar Fråga om målens underhåll verkar antigen hamnat mellan förvaltningars ansvar eller blivit en besparing. De dåliga målen får till…

Läs mer

Alliansens magplask i Roma

Som politiker är vi satta att förvalta skattebetalarnas pengar och egendom. Utöver det ska vi bidra till utveckling och stärka möjligheten att bo och leva över hela ön. I tider av svag ekonomi inom Region Gotland blir hanteringen av varje krona viktig.  Nu vill Alliansen genomföra en affär där resultatet är att Region Gotland i…

Läs mer

Demokratin kan leverera!

Gula västarna i Frankrike, Brexit i Storbritannien och Trump i USA. Alla är tydliga missnöjesyttringar från stora lager av samhället som upplever sig förfördelade av samhällets ordning. Och det bör oroa alla som värnar demokratin som styrelseskick. Tyvärr är det tydligt att Liberaler och pladderhumanister inte förstår folket. Och på sikt är det ett hot…

Läs mer
facebook Twitter Email