Medlemsutbildingar

Socialdemokraternas medlemsutbildning

Vår historia – vår ideologi – vår organisation

 Tillsammans med andra får du chansen att diskutera och få insikter om politik, ideologi, historia och hur partiorganisationen fungerar. Det ger dig bättre verktyg för delaktighet, engagemang och ett aktivt medlemskap i partiet.

 Steg 1       * Cirkel kvällstid. Start 6 mars kl 18.30 i Arbetarrörelsens hus, Visby. Minst sex kvällsträffar där du lär dig grunderna i en grupp där det blir många politiska diskussioner. Eller
* Kurs 4-5 maj. Internat på Toftagården.

Du får ett par dagars utbildning med mycket trevlig samvaro och nya vänner.

Steg 2       Start 10 september kl 18.30 i Arbetarrörelsens hus, Visby.
Kvällsträffar där du i grupp får chansen att diskutera och få insikter om politik, ideologi, historia och hur partiorganisationen fungerar.

Steg 3       Central utbildning genomförs i samverkan med rörelsens folkhögskolor.
Utbildningen förutsätter att du gått både steg 1 och 2.

Anmälan till expeditionen till gotland@socialdemokraterna.se eller 0498-203711

facebook Twitter Email