Sjukvård och hälsa

Gotlänningarna förtjänar en trygg och tillgänglig sjukvård.

DÄRFÖR HAR VI:
• Inrättat mobila sjukvårdsteam.
• Infört att journaler ska vara tillgängliga på nätet.
• Startat trygghetspunkter på den gotländska landsbygden.
• Infört kostnadsfri mammografi.
• Inrättat Socialpsykiatriska teamet.
• Tillfört stora resurser till hälso- och sjukvården

SOCIALDEMOKRATERNA VILL ATT:
• Vårdcentralerna utvecklas, med bland annat ökade öppettider.
• Vi ska satsa på att utveckla trygghetspunkterna för att vården
ska vara närmare gotlänningarna.
• Vi ska erbjuda mer stöd till friskvård för att förbättra den psykiska
och fysiska hälsan hos gotlänningarna.
• Regionen ska bryta beroendet av hyrpersonal för att fler ska få
en fast läkarkontakt.
• Den distansoberoende vården utvecklas så fler slipper resa till
Visby eller fastlandet.
• Äldremottagningar införs på vårdcentralerna.
• Akuten byggs om för att patienter och medarbetare ska få
mer ändamålsenliga lokaler.

facebook Twitter Email