Distriktstyrelsen

Ordförande: Ulla Pettersson

Vice ordförande: Hanna Westerén

Kassör: Mikael Nilsson

Facklig ledare: Linus Gränsmark

Studieledare: Lilian Stenman

Ordinarie ledamöter:

Johnny Wiberg

Ingvor Eriksson

Jonathan Carlsson

Thord Ingesson

Ersättare:

Torsten Andersson

Kjell-Åke Wahlström

Aino Friberg Hansson

 

facebook Twitter Email