Barn och unga

Gotland ska vara världens bästa plats att växa upp på.

DÄRFÖR HAR VI:
• Startat MiniMaria som ger stöd åt unga med drogproblem.
• Startat Familjefokus som ger stöd åt familjer så fler barn kan
bo kvar hemma hos sina föräldrar.
• Byggt nya Sävehuset på Wisbygymnasiet.
• Byggt nya förskolan Törnekvior.
• Satsat på mer närproducerad mat i skolan och omsorgen.
• Erbjudit kostnadsfria läkemedel, glasögon och tandvård för barn.

SOCIALDEMOKRATERNA VILL ATT:
• Fler elever ska fullfölja gymnasiet.
• Inget barn ska känna sig mobbad i skolan.
• Skolan ska möta alla elever utifrån deras unika förutsättningar.
• Fler ska anställas i skolan så lärarna kan ägna sig åt undervisning.
• Fördelningen av bidrag och plan- och halltider ska vara jämställd.
• Regionen ska erbjuda unga sommarjobb som idrottsledare
i samarbete med idrottsrörelsen.
• Regionen ska erbjuda wi-fi i skolbussarna.
• Kollektivtrafiken ska vara gratis för alla barn och unga.
• Vi ska satsa på att förbättra psykisk hälsa hos barn och unga
genom tidiga och förebyggande insatser.
• Regionen ska införa en kulturgaranti för barn och unga.

facebook Twitter Email