Vi bygger Gotland hållbart

Gotlands unika natur- och kulturvärden ska värnas för framtiden och vattnet är vår viktigaste resurs. En aktiv klimatpolitik är också en politik för framtidens jobb.

• Vi vill stötta de gotländska företagens gröna omställning.
• Vi vill locka framtidens gröna och hållbara företag till Gotland.
• Vi vill uppmuntra kluster av miljöföretag.
• Vi vill att Gotland ska vara ett nav i klimatomställningen.
• Vi vill göra blått centrum till en ledande kraft i utvecklingen av
friska hav.
• Vi vill påskynda utvecklingen av klimatsmarta transporter.
• Vi vill hitta lösningar för att ta vara på mer vatten.
• Vi vill uppmuntra innovativa VA-lösningar.
• Vi vill engagera de lokala utvecklingsbolagen i energiomställningen.
• Vi vill att det ska vara attraktivt att ställa om för framtiden.
• Vi vill att Gotland ska ha ambitiösa miljömål och minska sitt
klimatavtryck.

facebook Twitter Email