Vår politik

Gotland ska vara Sveriges bästa plats att bo och leva på. Vi ska erbjuda goda uppväxtvillkor, en växande arbetsmarknad och en trygg ålderdom.

Alla samhällen har utmaningar. Även Gotland. Vid en jämförelse har vi ändå mycket att känna oss stolta över: vår arbetslöshet är bland de lägsta i landet, vårdköerna är korta och skolresultaten klättrar uppåt. Det går bra för våra småföretag och den gotländska industrin växer snabbast i landet. Äldre på Gotland ger bra betyg till äldreboende och hemtjänst. Bostadsbyggandet är rekordhögt och regionens ekonomi har gått från underskott till överskott.

Vi socialdemokrater har varit med och styrt Gotland de senaste åtta åren. Vi har hunnit med mycket. Men det finns uppgifter kvar. Våra vårdcentraler behöver bli mer tillgängliga. Våra äldre behöver fler anpassade boenden. Fler av våra ungdomar måste klara gymnasiet med fullgoda betyg. Vi behöver bygga fler bostäder. Det ska vara lätt att bo och leva över hela vår ö.

Det kommer kräva investeringar i vår gemensamma välfärd. För oss socialdemokrater går det alltid före skattesänkningar.

facebook Twitter Email