Vår politik

Vi är alla med och bygger Gotland

Vi socialdemokrater vill att Gotland ska vara en plats där
alla kan växa upp, leva sitt liv och åldras på ett sätt som vi
och miljön mår bra av. En plats där det finns arbeten och
utbildningar, bostäder vi har råd med, goda möjligheter till
fysisk aktivitet, kulturupplevelser för alla åldrar och där vi är
rädda om naturen och kulturmiljön.

På det Gotland vi ser framför oss är samverkan mer
än ett honnörsord, där bygger vi vidare på vår unikt starka
föreningsverksamhet och lokala initiativ. Det är ett samhälle
där vi hellre förebygger än lappar och lagar, men där stöd
och omsorg ska finnas för den som behöver. Ingen ska kunna köpa sig före i vårdkön och den offentliga verksamheten
ska skapa välfärd för alla, inte vinster åt några.

Framtidens Gotland är tryggt och långsiktigt hållbart.
Framtidens Gotland bygger vi tillsammans. Välkommen
med i framtidsbygget du också!

facebook Twitter Email