Att åldras på Gotland

Gotlands äldre ska känna trygghet och gemenskap.

DÄRFÖR HAR VI:
• Gratis kollektivtrafik för alla över 80 år.
• Gratis vård för alla över 85 år.
• Infört 70 extratjänster i välfärden.
• Infört läkemedelsgenomgång som säkerställer att ingen äter
för mycket eller fel medicin.

SOCIALDEMOKRATERNA VILL ATT:
• Vi ska bygga fler trygghetsboenden och särskilda boenden
för äldre.
• Trygghetsboenden ska byggas både på landsbygden och i Visby.
• Det skall finnas bredband och därmed tillgång till Internet på våra
särskilda boenden.
• Vi ska satsa mer resurser på att förebygga ensamhet hos äldre.
• Fler som bor hemma ska kunna ta sig till aktiviteter och fler
aktiviteter ska anordnas på våra särskilda boenden.
• Vi ska satsa på friskvård hos äldre, bland annat tillsammans med
idrottsrörelsen och kulturlivet.

facebook Twitter Email