Vatten och miljö

Vattnet är det viktigaste vi har. Vi har tryggat vattentillgången på hela Gotland.

DETTA HAR VI GJORT:
• Byggt bräckvattenverket i Kvarnåkershamn för att trygga vattentillgången
på södra Gotland.
• Stöttat det lokala initiativet om bräckvattenverk i Herrvik för att
trygga vattentillgången på Östergarnslandet.
• Byggt nytt vattenverk och avloppsreningsverk i Fårösund.
• Skrivit en avsiktsförklaring med kalkindustrin om att bidra till
vattentillgången på norra Gotland.

SOCIALDEMOKRATERNA VILL:
• Säkra tillgången till dricksvatten över hela ön.
• Säkra tillgången på vatten till våra näringar så fler företag tryggt
kan göra långsiktiga investeringar.
Socialdemokraterna vill också stärka ekoregionen Gotland.

SOCIALDEMOKRATERNA VILL:
• Att Gotland ska vara först i världen med ett helt förnybart
energisystem.
• Öka möjligheten för vindkraft både på land och till havs.
• Öka möjligheten för solkraft.
• Främja fossilfria transporter och resor.

facebook Twitter Email