Vi bygger Gotland tillsammans

Gotland har unika förutsättningar för samverkan. Gotland bygger vi gemensamt – inom näringsliv, kulturliv och föreningsliv finns en stor initiativkraft att ta vara på.

LANDSBYGD
• Vi vill ha ett gott serviceutbud med spridning över ön.
• Vi vill skapa fler bostäder på landsbygden.
• Vi vill ta tillvara lokal initiativkraft.
• Vi vill se fler cykelvägar på landet.
• Vi vill utveckla de gotländska hamnarna.
• Vi vill värna och utveckla folkhögskolan.
• Vi vill förbättra skötsel av och tillgänglighet till våra badstränder
och besöksmål.
• Vi vill att ställplatser inrättas med möjlighet till toalett och att
tömma sopor.

KULTUR
• Vi vill att kulturen ska nå fler.
• Vi vill värna kulturens egenvärde och motverka kommersialisering.
• Vi vill förbättra villkoren för kulturutövare.
• Vi vill verka för ett nytt konstmuseum.
• Vi vill att kultur- och fritidsnämnden återinrättas för ökat politiskt
fokus och engagemang

FRITID
• Vi vill fortsätta stärka det gotländska idrotts- och föreningslivet.
• Vi vill främja aktiv fritid och bättre folkhälsa.
• Vi vill se en jämställd fördelning av stöd och investeringar till idrott
och anläggningar.
• Vi vill säkra fritidsbankernas finansiering.
• Vi vill utveckla fritidsbankerna till motorer för ökad rörelse i våra
tätorter.
• Vi vill att ännu fler barn ska nås av idrotts- och föreningsliv.

facebook Twitter Email