Våra medarbetare i Region Gotland

De som arbetar i vår välfärd är vår viktigaste resurs.

DÄRFÖR HAR VI:
• Satsat 87 miljoner till jämställda löner under de senaste
två mandatperioderna.
• Gjort en överenskommelse med Kommunal för att fler ska kunna
jobba heltid.
• Gjort stora lönesatsningar under 2018 på bristyrken som
till exempel undersköterskor, sjuksköterskor och lärare.
• Beslutat om att du ska kunna få lön under tiden du vidareutbildar dig inom bristyrken i regionen.

SOCIALDEMOKRATERNA VILL ATT:
• Arbetsmiljön skall förbättras, så att man ska orka hela sitt yrkesliv
och kunna kombinera arbete och fritid.
• Vi ska fortsätta att satsa på jämställd lön och kompetensutveckling.
• Regionen ska anställa fler i vården så att undersköterskor,
sjuksköterskor och läkare får arbeta inom sitt kompetensområde.
• Heltid ska vara norm och deltid en möjlighet.
• All förskolepersonal ska ha tillgång till fria arbetskläder.

facebook Twitter Email