Demokratin kan leverera!

Gula västarna i Frankrike, Brexit i Storbritannien och Trump i USA. Alla är tydliga missnöjesyttringar från stora lager av samhället som upplever sig förfördelade av samhällets ordning. Och det bör oroa alla som värnar demokratin som styrelseskick.

Tyvärr är det tydligt att Liberaler och pladderhumanister inte förstår folket. Och på sikt är det ett hot mot demokratin. Ska demokratin överleva så måste den tjäna folket – ge folket det som folket vill ha. Demokratin måste leverera.

Alla västvärldens länder har fått uppleva nedmonterade samhällen och vidgade ekonomiska klyftor. Utvecklingen går kanske fortast i Sverige. Men vi startade från en hög nivå med ett mycket rättvist samhälle. I USA t ex håller medelklassen på att helt raderas ut. Kvar finns bara fattiga och mycket rika. Inget där emellan. Även vi i Sverige är på väg mot samma samhälle. Men det är inte ödesbestämt. Utvecklingen går att vända. Och det är det folket vill. Det är uppenbart. Folket vill ha ett starkare samhälle. Med minskande klyftor och mer välfärd.

Jag ser med tillförsikt fram emot att arbetarrörelsen allt mer går tillbaka till att prata om fördelning av samhällets resurser. Och på allvar visa att demokrati kan leverera. Det skulle inte bara ge ökat väljarstöd, det skulle även kunna trygga demokratin i Sverige.

Thord Ingesson

facebook Twitter Email