Det spelar roll vem som styr!

Det spelar roll vem som styr när samhället är i kris. Stefan Löfvens regering har fullt ut förstått dess roll som möjliggörare och garant för god offentlig service, välfärd i hela landet, för näringsliv, civilsamhälle och familjer.

2020 fick Region Gotland ca 177 miljoner i extra tillskott som en följd av pandemin. Det, och insatser som full ersättning för sjuklöner och för permitteringsersättning till exempel gör att Region Gotland kommer göra ett stort överskott 2020. Läget kommer dock att vara fortsatt ansträngt under 2021.

Regeringen menar att utan tillskott till kommuner och regioner skulle det behövas effektiviseringar eller nedskärningar i den offentliga sektorn inför 2021. Kommuner och regioner spelar en viktig roll i återhämtningen av ekonomin.

Nu vet vi att Region Gotland inför 2021 kommer att få 121 miljoner extra i tillskott. Detta utöver de 83 miljoner som tidigare aviserats. Syftet med ökningarna av det generella statsbidraget är att ge kommuner och regioner långsiktiga förutsättningar att utveckla välfärden utifrån lokala behov. Det skapar möjligheter för kommuner och regioner att stärka skolan, vården och omsorgen.

Nu är det viktigt att Gotland tar sin del av ansvaret. Region Gotland måste bidra till lokal utveckling och tillväxt. Nu behöver vi stärka vuxenutbildningen så fler är i sysselsättning och kan ta jobben i framtiden. Vi behöver behålla offentlig service över ön istället för att montera ner. Vi behöver satsa på de som jobbar i vård, skola och omsorg så att vi inte förlorar i attraktivitet när konkurrensen om kompetensen är stor. Vi behöver säkra våra kulturinstitutioner redan i år för att väga upp för det stora inkomstbortfall som teatern, musiken och muséet haft och säkra medarbetare och produktion nästa år. Vi behöver hålla igång och utveckla investeringar där vi vet att Region Gotland är en viktig injektion för bygg- och anläggningsbranschen. Vi bör passa på att ta initiativ i omställningen och växla upp arbetet med Energicentrum och få igång och agera tillsammans med lokala initiativ och Energimyndigheten.

Såväl nationellt som lokalt spelar det roll vem som styr. På Gotland ser vi tyvärr en passiv Allians som planerar nedskärningar. Det går inte dåligt för Gotland. Det går bra. Fler flyttar hit och Region Gotland behöver vara den aktör som ger trygghet till gotlänningar, till näringsliv och till våra medarbetare. Så bidrar vi bäst till att hela Gotland fortsätter leva och till regional utveckling och tillväxt.

Meit Fohlin (S), regionråd i opposition

Filip Reinhag (S), regionråd i opposition

facebook Twitter Email