Interpellation till regionstyrelsens ordförande

Denna interpellation har ämnat in till regionfullmäktiges möte den  25 februari 2019:

INTERPELLATION               Angående avskedandet av sjukvårdsdirektör Maria Dalamar

TILL                                     Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius

Gotlänningarna har mycket högt förtroende för regionens hälso- och sjukvård. När de betygsätter vården anger 88% att de har tillgång till den vård de behöver (källa; SKL, Hälso- och sjukvårdsbarometern 2018). Det innebär att Gotland har bland de bästa resultaten i landet.  De som bär upp vår hälso- och sjukvård är våra medarbetare som med kompetens och engagemang dagligen utför sitt viktiga arbete. Högst ansvarig för hälso- och sjukvården har varit sjukvårdsdirektör Maria Dalemar.

Det famösa avskedandet av Maria Dalemar fick stor uppmärksamhet bland gotlänningarna. Förvaltningsledningen, medarbetarna inom sjukvården, ansvariga politiker inom de avgående partierna och media. Alla blev fullständigt överraskade. Behovet att försöka framstå som en ”handlingskraftig” politisk ledning prioriterades före behovet att visa mänsklig hänsyn.

Ansvariga politiker för beslutet; regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius och föreslagna ordföranden för hälso- och sjukvårdsnämnden Mats-Ola Rödén, angav som förklaring att den nya minoritetsalliansen ville få ”en nystart för att ta sig an sjukvårdens utmaningar”. Några brister och tillkortakommande av Maria Dalemars tjänsteutövning har inte presenterats. Hon har omvittnat varit en mycket duktig och kunnig chef och de goda resultaten kan tyckas tala för sig själva.

Ett av Maria Dalemars prioriterade uppdrag, att minska behovet av hyrpersonal har under 2018 visat ett glädjande trendbrott. Gotland är ett av få regioner/landsting i landet som uppvisar ett minskat behov, påtagligt för hyrsjuksköterskor, men även minskat behov av hyrläkare.  Medarbetarundersökningen 2018 visar flera viktiga resultatförbättringar. Samarbetsklimatet i Hälso-och sjukvårdsnämnden har utmärkts av stor enighet, inte minst arbetet med nämndens stora utmaning, ekonomin. En underfinansierad budget har under årtionden, oavsett politisk ledning, inneburit återkommande underskott. En situation Gotland delar med övriga landsting i landet.

  • När och i vilka avseenden kan gotlänningarna förvänta sig se resultat av den utlovade ”nystarten”?
  • Trots uttalanden typ ”jag eftersträvar ett bra samarbete”, varför avstod du från att samråda med den avgående politiska ledningen vid avskedandet av Maria Dalemar?
  • Vilken kostnad innebär avskedandet för Region Gotland? Kommer kostnaden att belasta den nya hälso- och sjukvårdsnämnden?
  • Varför ändrar du på lagledningen för ett ”vinnande lag”, kunde chefsbytet vänta till Maria Dalemars förordnande löper ut augusti 2019 och då få ett anständigt avslut? Hennes goda kompetens och mångåriga erfarenhet av svensk sjukvård kunde då tillvaratas i en kommande rekryteringsprocess.

Lennart Petersson (S)

facebook Twitter Email