Kryssa Filip Reinhag i EU-valet

Ett tryggare Gotland

Vår framtid avgör vi tillsammans. I oroliga tider präglade av Rysslands invasion av Ukraina, klimathot och ekonomisk otrygghet krävs en politik för trygghet. I valet till Europaparlamentet står valet mellan sammanhållning eller splittring, mellan trygghet för vanligt folk eller fortsatta vinster för de få, mellan åtgärder för att klara klimatomställning eller för att skjuta ansvaret på kommande generationer.

Du kan välja väg mot de krafter som vill slå sönder grunden för våra värderingar om demokrati, jämställdhet och sammanhållning.

Min riktning är tydlig. Jag vill se ett Europa byggt på sammanhållning mot de krafter som vill slå sönder grunden för våra värderingar. Ett Europa som på allvar tar sig an klimatomställningen och som skapar framtidens jobb i Sverige och på Gotland. Ett Europa där arbetstagare ges trygghet och schyssta villkor.

Tillsammans kan vi bygga ett starkare Europa där vanligt folks trygghet står i centrum.

Beredskap


EU ska fortsätta stödja Ukraina och behöver tillsammans bygga en förstärkt egen beredskap att förebygga och hantera kriser. Klimatförändringarna och ett försämrat säkerhetspolitiskt läge kräver att vi rustar vår gemensamma förmåga och ökar ambitionerna för att trygga Europas medborgare mot de varierande kriser vi ställs inför. Det handlar om brandförsvar, läkemedelsproduktion, livsmedelsförsörjning och mycket annat.

Klimat


Klimathotet är vår tids ödesfråga men också vår chans att skapa välstånd i framtiden. Att EU tar ledartröjan för en rättvis omställning kommer att krävas om vi ska klara utmaningen tillsammans. En rättvis omställning innebär att alla måste ges förutsättningar att ställa om. Genom fler gröna investeringar skapar vi nya jobb i Europa.
Så bygger vi ett starkt EU som tjänar medborgarna.

Trygghet


Arbetstagare i EU ska ha goda villkor och en bra arbetsmiljö. Inte som idag när alldeles för många utnyttjas och där arbetslivskriminaliteten breder ut sig. På byggarbetsplatser, på våra vägar och i många andra branscher betalar arbetstagare priset för en osund konkurrens där bristande kontroll skapat ett skuggsamhälle.

För att kriminaliteten ska tryckas tillbaka behöver EU skärpa regelverk, öka upptäckten av fusk och öka riskerna med att åka fast

facebook Twitter Email