Låt oss ta kampen!

Socialdemokraterna och arbetarrörelsen har kommit samman den 1 maj sedan år 1890. Parollen för i år är Ett starkare samhälle. Sällan har kampen för en mer jämlik, jämställd och rättvis arbetsmarknad känts mer relevant än idag.

I den tid som är nu har det blivit så tydligt vilka de riktigt samhällsviktiga jobben är. Samtidigt blir det synligt att just dessa jobb är undervärderade och hur successiv urholkning av välfärden gör vårt samhälle skört i tider av kris.

Den svenska välfärdens medarbetare behöver långsiktigt trygga arbetsförhållanden med löner som gör att de vill stanna kvar och arbetsförhållanden som bidrar till ett långt och friskt arbetsliv. Det solidariska samhället, där vi finns för varandra och bidrar till det gemensamma, räddar liv.

När inte allt kan tas för givet ser vi värdet av varandra. Det har vi Socialdemokrater alltid gjort. Nu behöver vi höja våra röster och sprida kunskapen så att fler ser vikten av ett starkare samhälle som håller ihop.

Låt oss stå än stadigare tillsammans – låt oss ta kampen!

Meit Fohlin, regionråd

facebook Twitter Email