Så här tar vi gemensamt ansvar

Sjukvårdens kostnader på Gotland har sedan länge påverkat de kommunala verksamheterna som fått spara för att balanserna upp ekonomin. De gotländska politikerna ser nu att man kommit till vägs ende för den nuvarande situationen. Nedan finns en insändare som alla regionfullmäktigepartier skrivit under och som varit publicerad i lokalmedia.

Gotland sticker ut på flera sätt, vi är Sveriges största ö men minsta sjukvårdsregion. Vi är ensamma om att ha ansvar för både kommunala uppdrag som skola och sophämtning och regionala, som sjukvård och kollektivtrafik. Detta i samma organisation och med en befolkning på bara 61 000 invånare. Att Gotland är en ö gör allt mycket mer sårbart och dyrare. Vi kan inte be grannen om hjälp eller samverka som andra kommuner och regioner i Sverige. Över tid har detta försatt Gotland i en allt mer ohållbar situation. 

Region Gotland har överkostnader för sjukvården på mellan 300–600 miljoner varje år. Dessa pengar tas från de kommunala verksamheterna. Varje mandatperiod flyttas mellan 1–2,4 miljarder från kommundelen. Från skola, idrott, omsorg och gatuunderhåll till hälso- och sjukvården. Det är mellan 5 och 10% av regionens totala budget, per år. Pengar som egentligen skulle gå till förskola, bostadsbyggande och äldreomsorg.

Vi gotländska politiker kan inte lägre ta ansvar för att utarma de primärkommunala verksamheterna. Vi har lyckats upprätthålla en god och effektiv vård men på bekostnad av annat. Vi ”stjäl” resurser av den gotländska individ- och familjeomsorgen, från skolan och fritidsverksamheten. Vi ligger efter i investeringar i VA och detaljplanering.

Region Gotland är, med 61 000 invånare, en alldeles för liten region för att ensam bära kostnaderna för sin hälso- och sjukvård. Vi kan göra mycket, men vi är på väg i en riktning som är ohållbar på sikt. Vi har arbetat länge för någon slags ö-faktor. Vi var för regionförstoring när det föreslogs. Vi såg möjligheterna att ingå i ett större sammanhang men de föreslagna förändringarna blev inte av. Vi står kvar med ansvaret att ge gotlänningar och besökare en god och jämlik vård.

Gotlands strategiska läge, återmilitariseringen och Nato-inträdet gör att kraven på oss höjs med ökad beredskap, både i sjukvården och i de primärkommunala verksamheterna. Därmed ökar kostnaderna utanför regionens kontroll och utan att ytterligare resurser skjutits till. Gotlänningarna kan inte själva betala. Vi kämpar med normalläge och ska nu bygga också för kris och krig. Som kommun och region får vi dessutom, som enda plats, dubbelt upp med nytt ansvar. Det är inte rimligt.

Nu är vi, samtliga partier i Gotlands fullmäktige, tydliga. Gotland måste kompenseras för de merkostnader som följer med att vi driver hälso- och sjukvård i landets minsta region, på en ö samtidigt som vi är en kommun. Region Gotland har över tid tagit ett större ansvar än någon annan kommun när vi också axlat regionansvaret. Vi är bra på det, men framåt klarar vi inte vare sig det kommunala- eller regionala uppdraget utan tillräcklig ersättning.

Staten måste ta Gotlands situation på allvar. Det behövs större ekonomiska resurser eller ett förändrat huvudmannaskap för sjukvården på Gotland.

facebook Twitter Email