Tillsammans är vi starka och kan göra skillnad.

Vi S-kvinnor är Socialdemokratiska feminister. Vi arbetar b la för en jämställd arbetsmarknad, en jämställd hälsa och vi kämpar för alla de kvinnor och barn som utsätts för, och tvingas bevittna våld, hot och förtryck i sin vardag, i sina hem. Tillsammans är vi starka och kan göra skillnad.

Ungefär var tredje vecka mördas en kvinna i Sverige. Ofta av en närstående man.

2018 mördades 22 st kvinnor i Sverige och 2019 mördades 16 st kvinnor där förövaren var en person kvinnorna hade eller hade haft en parrelation med.

. I världen mördas ca 40 000 kvinnor varje år. Skulle vi hålla en tyst minut för var och en av dessa kvinnor skulle vi vara tvungna att hålla tyst i fyra veckor….varje år.

Våld finns i alla delar av samhället. Både män och kvinnor är både förövare och offer. Men det våld som drabbar kvinnor är annorlunda, det är grovt, upprepat och förövaren är nästan alltid en man som hon lever med, som kvinnan älskat och litat på.

De kvinnojourer i landet som är anslutna till riksorganisationerna Roks och Unizon, rapporterar varje år över 100 000 stödkontakter, närmre 2 000 kvinnor och ännu fler barn bor varje år i deras skyddade boenden. Nästan lika många kvinnor och barn nekas varje år hjälp, ofta för att kommunernas stöd brister.

Under hösten pågick protester i landet angående utredningar som hamnar på polisens bord och sedan läggs ner. Under hashtagen #rättslösa protesterar kvinnor genom att ställa sig utanför polishus i hela landet.

Syftet är att ge varje kvinnas fall ett ansikte och kasta ljuset på alla de utredningar som inte hinner prioriteras och som läggs ner. Det har gjorts mycket, men det behöver göras mer för att våld mot kvinnor ska få ett slut. Gängkriminalitet och skjutningar är viktiga frågor som måste prioriteras, men samtidigt måste våldet mot kvinnor uppmärksammas.

Vi S-kvinnor fortsätter kampen för dessa kvinnor och för de barn som tvingas bevittna våldet mot mamman. Tillsammans kan vi göra skillnad. Desto fler vi är desto mer kan vi göra. Kom gärna med oss i vårt arbete.

Aino Friberg Hansson

Distriktsordförande

S-kvinnor Gotland

facebook Twitter Email