Välfärdens medarbetare är vår prioritering!

Välfärdens medarbetare är vår första och största prioritering. Som anställd i någon av Region Gotlands verksamheter ska den som är anställd möta en tillitsbaserad organisation där varje medarbetares kompetens tas tillvara. Kompetensutveckling för att möjliggöra ständig utveckling och stimulans är viktigt. Både för att Region Gotlands verksamheter ska kunna följa med i utvecklingen men också för att våra medarbetare ska växa och trivas på arbetet.

På Gotland blir vi fler äldre och fler barn medan antalet i arbetsför ålder inte ökar i motsvarande takt. Det kommer ställa stora krav på oss att hitta nya och andra arbetssätt för att kunna värna våra medarbetares arbetsmiljö och hälsa men också medborgarens rätt till välfärd. Klarar vi inte kompetensförsörjningen nu och i framtiden kan vi inte heller bibehålla en kvalitativ förskola och skola, vård och omsorg. 

Under kommande år kommer vi se en allt ökande konkurrens om arbetskraften. Både mellan kommuner och regioner men också mellan privat och offentlig sektor. Därför är det av stor vikt att Region Gotland har möjlighet att erbjuda goda villkor. Men goda villkor kan inte bara innebära löneutveckling även om det är centralt. För att man som medarbetare ska trivas krävs fler insatser men framförallt tillräckligt många kollegor så att arbetssituationen är dräglig och att man kan känna sig nöjd när arbetspasset är slut.

Därför ser vi med oro på den budget alliansen presenterat och som fått stöd av Sverigedemokraterna. På pappret ser det ut som att man håller i den resursfördelningsmodell som säkerställer att varje förvaltning utifrån ökande behov kan anställa den personal man behöver för skola, vård och omsorg. Men när man i nästa steg presenterar ett sparpaket som innebär att varje förvaltning kommer behöva göra stora besparingar kommande tre år så innebär det att personalen möjligen ges en rimlig löneutveckling, men de kommer få färre kollegor. Uppsägningar är att vänta kommande år om de borgerliga partierna tillsammans med Sverigedemokraterna tänker fullfölja sitt budgetförslag. 

Vi ser att redan idag har alldeles för många anställda en alltför ansträngd arbetssituation där de sliter ut sig och känner en för låg grad av tillfredställelse över sitt arbete. Detta just på grund av att man inte hinner slutföra, inte orkar göra det lilla extra eller inte har möjlighet att påverka sin arbetssituation. 

Därför vill vi säkerställa att Region Gotlands medarbetare har både goda villkor och tillräckligt många kollegor. Så kan vi skapa en organisation där fler känner stolthet över att arbeta och som fler söker sig till. För det är bara genom och tillsammans med våra medarbetare som vi klarar att bygga ett Gotland som håller ihop. 

facebook Twitter Email