Vi satsar på Gotlands välfärd i vår budget för 2020.

Vi gick till val på ett starkare och tryggare Gotland. Bland våra löften till väljarna fanns fortsatta satsningar på vårdcentraler, att bryta den psykiska ohälsan och se till att välfärdsarbetarna har goda villkor. Vi Socialdemokrater tror att välfärden är det som bygger Gotland starkt. Att alla barn får en bra skolgång är den bästa investeringen för framtiden. Att gotlänningarna har en god omsorg på äldre dagar och att sjukvården finns där när du behöver den.

På Gotland har vi relativt små barngrupper i förskolan, vi har skolor spridda över hela ön. Våra äldre är nöjda med den omsorg som ges och förtroendet för sjukvården nästan högst i landet.

Behoven i välfärden ökar. Både på grund av demografi med fler äldre och fler barn men också på grund av att folkhälsan blir sämre. Kostnaderna ökar mer än intäkterna kommande år. Nu måste vi prioritera. Vill vi värna välfärden och Gotlands attraktivitet med en välfärd av god kvalitet eller vill vi försämra för att spara pengar?

Vi ser att stora besparingar skulle leda till ett kraftigt försämrat utbud, till större barngrupper i förskolan och personal som inte orkar eller ges förutsättningar att klara sitt arbete. Den goda tillgänglighet vi har i vården vill vi värna. Men då krävs tillräckligt många läkare och sjuksköterskor. Våra äldre förtjänar en god omsorg, då måste vi prioritera våra medarbetare.

Därför föreslår vi en skattehöjning på 75 öre. Det ger Region Gotland utrymme att fortsätta bedriva en verksamhet av god kvalitet och möjlighet att satsa på det så viktiga förebyggande arbetet för att hålla nere kostnadsutvecklingen.

Nu presenterar vi vår budget. Där finns en satsning på vårdcentralerna på 5 miljoner kronor. Där satsar vi 6,8 miljoner för att möta den växande psykiska ohälsan hos gotlänningarna. Vi ser också till att välfärdsarbetarna får fler kollegor istället för alliansens massiva besparingar. Vi lägger en budget som vi är beredda att regera på. Alliansen presenterar ett luftslott där man stoppar huvudet i sanden för kostnader som kommer uppstå. Exempelvis kostnadsökningar för utomlänsvården på grund av att Region Stockholm höjt priserna. Eller att man väljer att inte skjuta till några resurser för vår LSS-verksamhet. Det är kostnader som uppstår ändå.

Vi vill att Gotland ska var attraktivt att bo på och flytta till. Därför prioriterar vi satsningar på lekparker och skateparker. Därför prioriterar vi skolan och förskolan. Det skapar ett attraktivt Gotland för den arbetskraft vi behöver framöver.

Vi ska också bekämpa klimathotet. Ansvaret faller tungt på oss alla. Individer, organisationer, kommuner, regioner, stat och näringsliv. Men vi ska ta vårt ansvar. Därför går vi också fram med en satsning som påbörjar den omställning vi måste göra för framtida generationer.

Vi väljer ett Gotland som håller ihop. Ett Gotland där vi prioriterar vår gemensamma välfärd. Så skapas ett Gotland där det är möjligt att bo och leva över hela ön och där alla ges lite bättre förutsättningar för ett gott liv.

facebook Twitter Email