Vi ses under de digitala fanorna!

Är det inte omodernt att fira Första Maj? Varför demonstrerar ni när ni bestämmer? Nej, jag tycker inte att det är omodernt att fira Första Maj, och jo, även om vi bestämmer, så finns det saker som fortfarande måste förändras. Att fira Första Maj handlar för mig om att vi socialdemokrater är i ständig opposition mot orättvisor, att ständigt vara på sin vakt mot sådant som hotar jämlikheten eller som ökar skillnaderna mellan människor.

Det är politikens uppgift att i så väl goda som svåra tider lösa samhällsutmaningar. Om Covid-19 lärt oss någonting, är det vikten av en stark, generell välfärd. En stark generell välfärd kommer inte av sig själv, utan är ett resultat av politisk vilja. Våra gemensamma behov måste gå före oansvariga skattesänkningar, som alltid främst gynnar de som redan har mer än nog.

Föreställ dig för ett ögonblick ett annat Sverige: där den som insjuknar i covid-19, nekas vård med hänvisning till att hen saknar en privat sjukvårdsförsäkring. Där den som kände virussymptom ändå släpar sig till jobbet eftersom karensdagen slår hårt i en redan sargad ekonomi. Där staten satt på händerna när företagen gick omkull, med hänvisning till marknadsekonomiska principer.

I ett starkt samhälle värnar vi varandra i så väl goda som svåra tider. Genom att investera i varandra bygger vi motståndskraft. I den tid då Första Maj började uppmärksammas världen över, var mycket av det vi idag tar för givet enbart en hägring.

Att jag ska kunna lita på att jag kan vända mig till sjukvård och äldreomsorg när jag så behöver, att jag ska känna mig trygg när dottern vistas i förskola, och att det livslånga lärandet faktiskt är en realitet för de många, inte bara några få, är fantastiska exempel från svensk välfärd. Väl värt att värna, och försvara.

Den jämlika tillgången till välfärd över hela vårt avlånga land, behov som möts oberoende av vem du är eller storleken på din plånbok, är själva sinnebilden av hur vi investerar i varandra. Hur vi väljer varandra framför oansvariga privatiseringar och skattesänkningar.

Jag firar Första Maj även i år, och i många år till. I den fasta övertygelsen att ett starkare samhälle, där välfärden är vårt gemensamma fundament, endast kan åstadkommas tillsammans. Vi ses under de digitala fanorna!

Hanna Westerén (S)

facebook Twitter Email