Vi stärker Gotlands näringsliv!

POLITIK FÖR UTVECKLING

Socialdemokraterna vill att Region Gotland ytterligare förenklar för gotländska företag. Tillsammans med näringslivet utvecklar vi lösningar som gör det enklare att driva företag på Gotland. Ett nyfiket och lyhört samarbete är avgörande. Utökad dialog med öns företagare ger ökad gemensam förståelse för Gotlands viktigaste prioriteringar. Gotlands befolkning ökar. Det är bra. Vi behöver samtidigt bli fler med rätt kompetens som kan ta jobben. Då måste fler bostäder byggas. I dialog tillkommer utbildningar så att fler får rätt kompetens. Med en trygg vardag blir vi bättre företagare och medarbetare. En bra välfärd och en rik fritid bidrar till Gotlands attraktionskraft.

De nätverk som finns för samverkan mellan myndigheter, företag och näringsliv behöver ges mer mening och innehåll för att nå gemensamma mål.

GOTLAND SKA GÅ FÖRE

Nu behövs ett modigt ledarskap så Gotland tar tätplatsen i omställningen. Framtidens gröna och hållbara företag ska se Gotland som platsen för etablering. Socialdemokraterna vill ha ett tydligt framåtsyftande arbete för att attrahera nya gröna företag till ön. Det företagsfrämjande systemet måste tydligare hålla ihop och systematiskt gå i riktning mot gemensamma mål.

Socialdemokraterna kommer ha återkommande träffar med öns alla företagare. Vi vill minska avstånden och verka för en konstruktiv och förenklad dialog.

SOCIALDEMOKRATERNA VILL

• Göra det enklare att driva företag på Gotland

• Lyssna bäst och göra tillsammans

• Att Gotland ska ta plats och gå före i omställningen

facebook Twitter Email