Vi vill satsa på vårdcentralerna!

Gotlänningarna har stort förtroende sjukvården och anser att de har tillgång till den sjukvård de behöver. I de undersökningar som görs är det bilden som framträder. I jämförelse med övriga Sverige ligger vi bra till. Men vi kan fortfarande bli bättre. En svag del är vår primärvård med vårdcentralerna. Tillgängligheten till och förtroendet för vården där förbättras men är fortfarande betydlig lägre än övriga delar.

I vårt budgetförslag gör vi en satsning på vårdcentralerna med 5 miljoner kronor. Det ger oss bättre förutsättningar att arbeta med utökad tillgänglighet och bättre arbetsmiljö. Vårdcentralerna kommer spela en allt mer avgörande roll för hur vi arbetar med förebyggande insatser och den nära vården. Då måste också vårdcentralernas förutsättningar för detta vara goda.

Alliansen väljer en annan väg. I deras budgetförslag görs direkta och indirekta besparingar på vården med minst 36 miljoner kronor. Summan motsvarar kostnaden för Hemse vårdcentral och BVC tillsammans. Det kommer leda till sänkt kvalitet och sämre tillgänglighet i vårdens alla delar. De medarbetare som redan idag går på knäna kommer få en ännu tuffare arbetssituation.

Den moderata ordföranden i SKL, Anders Knape, menar att landets kommuner och regioner behöver mer resurser för att klara utvecklingen av antalet äldre och antalet barn samtidigt som arbetskraften inte ökar eller som här på Gotland, ser ut att minska. Vi Socialdemokrater delar den bilden. Vi har också fått stora tillskott i form av bidrag från staten. Men vi ser att de inte räcker. Vi väljer då att ändå prioritera vår gemensamma välfärd och att gotlänningarna ska ha tillgång till den vård de behöver. För sjukvården kan inte bara vara viktig så länge någon annan betalar. Vi behöver tillsammans säkerställa att samhället är starkt när du är som svagast. Så bygger vi ett Gotland som håller ihop.

facebook Twitter Email