Vilken budget ska styra Region Gotland?

Vi i Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ vill fortsätta ta ansvar för en god utveckling på Gotland. Vi gör det genom ett budgetförslag som är ansvarsfullt både utifrån ekonomiska aspekter och utifrån vilket samhälle vi vill ha.

 

I våras röstade vi alla för ett rödgrönt budgetförslag som också beslutades av fullmäktige. Där gjorde vi välbehövliga satsningar på skola, vård och omsorg. Vi satsade också på att förstärka LSS-verksamheten, kollektivtrafiken och på bättre löneutveckling för Region Gotlands anställda inklusive satsning på jämställda löner. Med den basen har vi inför höstens budgetbeslut valt att göra några viktiga tillägg.

 

  1. På Gotland ska alla barn ha en bra skolgång. Att gotländsk skola håller god kvalitet är av största vikt för goda uppväxtvillkor för alla barn på Gotland och för vår attraktivitet som ort att bo på och flytta till. 2019 finns fler barn än beräknat i gotländsk förskola och skola. Vi föreslår ett tillskott på 10 mkr för en budget som inte medför större barngrupper.
  2. Att ha rätt utbildad arbetskraft är en förutsättning för att starta och utveckla gotländska företag, men kompetensförsörjning är en utmaning idag. Genom en satsning på teknikcollege ges industri- och teknikföretag bättre möjligheter att växa på Gotland. 2 miljoner kronor behövs för att starta 2019.
  3. På Gotland ska alla känna trygghet. Ett område där arbetet måste förstärkas är för att öka upptäckten av, bryta normerna kring och öka kunskapen kring våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. För det vill vi tillföra 1,6 mkr.
  4. På Gotland ska alla, oavsett funktionsvariationer, leva ett gott liv. En förutsättning för det är en LSS-verksamhet där de som behöver får stöd för att leva ett självständigt liv. Utöver de 4 mkr som beslutades i juni tillför vi ytterligare 4 mkr.

 

När budgeten ska beslutas i fullmäktige har ledamöterna flera förslag att välja på. Alliansminoritetens förslag som inte innehåller några av de ovanstående satsningarna eller det rödgrönrosa förslaget. Under valrörelsen har flera partier i alliansen drivit just de frågor som nu finns i vårt budgetförslag; mindre barngrupper i förskolan, vikten av en trygg LSS-verksamhet, bra yrkesutbildning för att möta kompetensbehoven och kvinnors rätt att slippa våld. Vi är övertygade om att gotlänningarna ser nödvändigheten i de satsningar vi presenterat. Om fullmäktiges ledamöter gör det får vi se den 19 november.

facebook Twitter Email