Alliansens magplask i Roma

Som politiker är vi satta att förvalta skattebetalarnas pengar och egendom.

Utöver det ska vi bidra till utveckling och stärka möjligheten att bo och leva över hela ön. I tider av svag ekonomi inom Region Gotland blir hanteringen av varje krona viktig. 

Nu vill Alliansen genomföra en affär där resultatet är att Region Gotland i praktiken betalar en enskild näringsidkare 2,5 miljoner för att denne ska ta över fastigheter i Roma. Utöver det låter Alliansen och Region Gotland bli att ta betalt för kostnader om cirka 850 000 i samband med försäljning. 

Det gör att Region Gotland slutar på ett negativt resultat efter affären med -590 000 kronor. Vi säljer tre fastigheter och det slutar med att vi gått back! För oss socialdemokrater är det inte att väl förvalta skattebetalarnas pengar. Faktum är att affären inte heller leder till att det blir ett Romabad.

Istället vill Socialdemokraterna att vi säljer fastigheten Ekgatan för sig och använder vinsten vi gör där (kanske på 3 miljoner enligt anbudet här och snabb koll med andra exploatörer) och lägger på att utveckla idrottshall för skolan. Med cirka 3 miljoner i plus har vi bra grund för nödvändig investering på skolans område. 

Värdefullt vore till exempel en inomhushall med fullstora mått. Det skulle också gynna idrottsföreningar i området men också hela idrottsgotland. Frågan är hur Alliansen tänker sig säkra skolans idrottsundervisning när de nu står med -590 000?

Istället vill Socialdemokraterna att vi värderar före detta Klostergården som eget objekt. Vi har svårt att tro att en sådan värdering skulle leda till ett negativt värde där regionen ska betala 0,5 miljon för att någon ska vilja nåt med fastigheten. Efter värdering kan vi välja vad vi tror ger mest för Roma, för Region Gotland och för det gemensamma bästa.

Region Gotland och dess politiska företrädare är satta att ta ansvar. Det ställer stora krav. Att värna varje skattekrona och hela tiden arbeta med välfärdens bästa som utgångspunkt är viktigt för Socialdemokraterna. Alliansens affär är huvudlös och värnar varken det ena eller andra. 

Får en kommun betala en enskild näringsidkare för att bli av med fastigheter? Vi tror inte det. Två val finns – en god affär som ger möjlighet till utveckling av skolan eller en dålig affär där ansvaret för skolan ännu finns kvar men saknar finansiering. För oss är valet enkelt. 

Filip Reinhag

Meit Fohlin

facebook Twitter Email