Ett arbetsmiljölöfte för vården!

Larmen om arbetsmiljön i sjukvården på Gotland börjar dugga ganska tätt. Vi har under många år nu haft bekymmer med att rekrytera och behålla specialister i allmänmedicin vilket resulterat i kraftig ökning av antalet hyrläkare. Det drabbar patienter och medarbetare negativt. Patienter som behöver en fast läkare och kontinuitet i sin vård får hoppa mellan hyrläkare efter hyrläkare. 

Under våren har signalerna från ett flertal verksamheter på sjukhuset varit tydlig. Sjukhusets hjärta labbet har under våren lidit av omfattande personalbrist vilket inneburit att de som varit kvar fått bära ett tungt ansvar för att verksamheten ska kunna fortgå. 

Vi har kunnat höra och läsa om larm från förlossningen, från operation, från intensivvården med flera. I vissa verksamheter har så många lämnat sina tjänster att vi nu med stor sannolikhet behöver skära ner i kapaciteten och sätta patienter på väntelista. Alternativt ta in dyra konsulter och hyrpersonal för att gotlänningarna ska ges den vård de har rätt till. 

Vi måste bryta denna utveckling. Svaret på hur vi får bort köerna i vården är inte att staten tar över som huvudman som kristdemokraterna menar. Det är inte heller att sälja ut Visby lasarett eller andra akutsjukhus till privata intressen vilket moderaterna vill. Svaret är att satsa på vårdens medarbetare. 

Därför går vi Socialdemokrater på Gotland till val på ett tydligt löfte för vården. Ett arbetsmiljölöfte. Som medarbetare i vården ska du orka, kunna och hinna göra ett bra jobb. Du ska kunna gå hem efter ett arbetspass och känna dig nöjd. Du ska hinna gå på toaletten och äta din lunch. 

Andra partier lovar att starta upp digitala vårdcentraler, bygga små minisjukhus i Hemse och Slite. Då har man inte förstått digniteten i den situation vi står i. Vi har enorma utmaningar i att bemanna befintliga vårdcentraler och en alltmer ansträngd situation på Visby lasarett. Därför saknas förutsättningar för utsvävande förslag om nya åtaganden. Fokus behöver vara på arbetsmiljö, på utbildningsplatser och på kompetensutveckling.

Kommande mandatperiod behöver ha ett enda fokus. Medarbetarnas villkor och arbetsmiljö. För om vi inte klarar att rekrytera och behålla medarbetare kommer vi aldrig att nå en vård av hög kvalitet och med korta köer. Sjukvården är dess medarbetare. Det är Socialdemokraternas löfte kommande mandatperiod att jobba stenhårt för att bryta dagens situation och ge personalen rätt förutsättningar att orka, kunna och hinna ge en vård och omsorg av hög kvalitet till gotlänningarna. 

Filip Reinhag, gruppledare Hälso- sjukvårdsnämnden

facebook Twitter Email