Idag har vi säkrat utveckling i Roma!

Den 2 september sammanträdde Regionstyrelsen. Idag skulle man besluta om det så kallade ”Utveckling i Roma”-paketet.

Socialdemokraterna föreslog på mötet att del av Björke Annex 1:7 (Ekgatan) bjuds ut på öppen marknad Romakloster 1:214 (Klostergården) bjuds ut på öppen marknad. Del av Roma Kloster 2:3 (Fd Badhuset) utvecklas utifrån skolans uttryckta lokalbehov för idrott- och hälsa Region Gotland tar fram detaljplaner för byggande av bostäder i Roma Region Gotland ska utreda förutsättningarna för byggande av fullstor inomhushall i Roma

Roma är en attraktiv ort som på flera vis är i växande. Bostäder ska i och med dagens beslut möjliggöras i Roma. Vi ska lägga ut Ekgatan och Klostergården till försäljning var för sig och nya detaljplaner ska tas fram i Roma så att fler bostäder kan utvecklas.

Roma samhälle är attraktivt och Romaskolan står inför elevökningar framåt. Det uppdrag vi har att säkerställa skola, vård och omsorg är viktigt. Skolans behov av fungerande lokal för idrott och hälsa har ökat sedan kraven på utökad undervisning i idrott och hälsa kom 2018. Samtidigt har vi att värna varje krona i en tid med tuffa ekonomiska utmaningar. Nu gör vi det när vi bygger om före detta badhuset till idrottslokal för skolan. Samtidigt ger vi i uppdrag att utreda förutsättningarna för byggande av fullstor inomhushall i Roma. Det kommer att kunna tillföra samhället och föreningslivet mycket. På så vis tar vi med ekonomiskt förnuft ansvar för barns skolgång både på kort och lång sikt.

Region Gotland och dess politiska företrädare är satta att ta ansvar. Det ställer stora krav. Att värna varje skattekrona och hela tiden arbeta med välfärdens bästa som utgångspunkt är viktigt för Socialdemokraterna. Som politiker är vi satta att förvalta skattebetalarnas pengar och Region Gotland har ett ansvar gentemot skattebetalarna att göra goda affärer. Idag har vi tagit beslut som värnar det och bidrar till utveckling i Roma.

Mot det låg ett förslag från alliansen som ville genomföra en affär där resultatet för skattebetalarna hade inneburit -590 000 kronor samtidigt som vi inte hade kommit närmare att lösa skolans och elevernas behov. Vi ser att vi nu har fattat beslut som medger bostäder och utveckling samtidigt som Region Gotland säkrar ansvaret som skolhuvudman. Samtidigt gör vi rena och goda affärer.

facebook Twitter Email