Kyrkovalet 19 september

En kyrka för alla! Värderingar för ett jämlikt samhälle står på spel. Vi vill att Svenska kyrkan behandlar alla lika. Låt inte konservativa och högernationalistiska krafter vrida klocka tillbaka. Rösta på oss till kyrkomötet!

Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och allamänniskors lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål. Det är grundläggande värderingar som vi socialdemokrater bär med oss på alla de områden vi verkar inom. Socialdemokratins engagemang i Svenska kyrkan bottnar i den djupa insikten om kraften som skapas när människor tillsammans med andra får ge uttryck för sina drömmar, tankar, tro och idéer om något större än sig själva.

Läs vårt kyrkopolitiska program här: https://www.socialdemokraterna.se/s-i-svenska-kyrkan/kyrkopolitiken

Rösta på Socialdemokraterna Gotland till kyrkomötet! Förtidsröstningen öppnar 6 september.

Läs om hur och var du röstar här: https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval/sa-rostar-du

facebook Twitter Email