Välfärdsmiljarderna ska gå till gotländsk välfärd!

Vi har fått 90 miljoner mer varje år tack vare det nya kostnadsutjämningssystemet. Utöver det har vi nya välfärdsmiljarder där 42 miljoner landar på ön redan i år. Än har Alliansen inte valt att berätta vad de tänker göra med de nya medlen.

Vi vet hur vi skulle göra. De nya välfärdsmiljarderna ska användas till välfärd.

Vi har nu möjlighet att göra långsiktiga investeringar som stärker arbetsmiljön i vård, skola och omsorg. Vi får möjlighet att ge nödvändig injektion i verksamheter som betyder mycket för både gotlänningar och för samhället.

Vi vill lägga ett hälso- och sjukvårdspaket med 30 miljoner över tre år till utveckling av gotländsk primärvård. Vi menar allvar med att primärvården ska vara navet i sjukvården och ser till att de ges förutsättningar att ta det ansvaret. Primärvården behöver fler medarbetare men också utrymme att för nya arbetssätt för att förbättra hälsan hos patienterna. Vi fortsätter dessutom att prioritera ytterligare en ambulans. Det är inte patientsäkert när prio 1 larm får vänta i timmar.

Kompetensförsörjningen måste säkras. Just nu ser vi att Alliansens besparingspaket slår hårt både på Folkhögskolan och KomVux. Vi vet att för att klara framtidens kompetensbehov inom vård, skola och omsorg såväl som i gotländskt näringsliv måste alla som kan jobba. Vägen till jobb går alltid via utbildning. Gotland har lägre utbildningsgrad än genomsnittet i landet. Därför vill vi ge vuxenutbildningen 6 miljoner varje år. Då blir Folkhögskolan kvar och KomVux kan fortsätta stärka gotlänningars kompetens.

Vi vill säkra 30 miljoner över tre år i ett arbetsmiljölyft för de som jobbar med våra äldre. Genom att investera i medarbetare och arbetsmiljö idag säkerställer vi att vi har rätt personal när vi ganska snart blir fler äldre. Det ger friskare medarbetare och mer utrymme för våra äldre.

Barnen är framtiden. Just nu pågår en skolutredning där en utgångspunkt är att sänka kostnader. Besparingar föreslagna av Alliansen ger större barngrupper i barnomsorgen. Det vill vi undvika. Därför ger vi 8 miljoner per år till förskolan. För att barnen ska klara skolan måste de må bra. Samtidigt vet vi att psykisk ohälsa bland unga ökar. Därför vill vi stärka elevhälsan med 5 miljoner per år. Rörelse är förebyggande och bidrar till både hälsa och ett rikt fritidsliv. Vi vill säkra Fritidsbankerna med en halv miljon per år.

Vi vill att pengarna som nu kommer till Gotland för att stärka välfärden ska göra just det. Så bygger vi ett Gotland som håller ihop.

Meit Fohlin (S), regionråd i opposition

Filip Reinhag (S), regionråd i opposition

facebook Twitter Email