Vi vill se ett vård- och omsorgscollege på Gotland

På Gotland har vi ett gymnasium som egentligen är för stort och erbjuder för många program sett till befolkningsmängd. Vi är en ö och måste ha fler program än jämförbara kommuner för att inte behöva skicka våra ungdomar i alltför tidigt ålder till fastlandet.

Ett gymnasium ska såklart utbilda ungdomar för att komma närmare det yrket de vill arbeta med genom teoretiska program, eller direkt, genom ett yrkesprogram, utbilda till ett yrke.

Vi har runt om i landet, också på Gotland, flera bristyrken. Därför måste vi göra yrkesprogrammen mer attraktiva. En viktig och självklar väg är att göra själva yrket i sig mer attraktivt, jag tänker då framförallt på vård- och omsorgsarbeten där det måste bli bättre arbetsmiljö, fler kollegor och bättre löner.

Ett annat sätt är att göra utbildningen mer attraktiv. Vi socialdemokrater vill skapa ett vård- och omsorgscollege med Gotlandsförutsättningar på liknande sätt som vi skapade ett teknikcollege för de tekniska utbildningarna.

Transportsektorn är också en del av arbetsmarknaden, och en väldigt viktig kugge i hela näringslivet. Branschen har stora problem att hitta arbetskraft, också där arbetar vi socialdemokrater tillsammans med branschen och dess företrädare för att hitta en lösning som kan fungera.

För första året på länge minskar Gotland sin befolkning. Det är inte hållbart utan vi behöver behålla alla vi kan och gärna få fler i framförallt yrkesverksam ålder att flytta hit. Då ör det viktigt att vi inte behöver skicka våra ungdomar på gymnasieutbildning på fastlandet.

Rösta på Socialdemokraterna den 11:e september för en mer hållbar och attraktiv gymnasieskola.

Aino Friberg Hansson

Kandidat till regionfullmäktige

2:a vice ordförande Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden.

facebook Twitter Email