Vill Centern avveckla eller utveckla landsbygden?

Vad menar Centerpartiet med landsbygdsutveckling? Frågan är motiverad efter den senaste tidens debatt på dessa insändarsidor. Centerpartiet försöker ihärdigt framställa sig som landsbygdens vän. För den som skrapar lite bakom retoriken går påståendet att ifrågasättas. 
Innan sommaren drev bland annat Centerpartiet på för att folktandvården i Slite ska avvecklas och att alla barn och vuxna som i dag får sin tandvård där ska hänvisas till Visby och Roma. Folktandvården i Slite är uppskattad av väldigt många och närheten till tandläkare bidrar givetvis till en bättre tandhälsa. 
För ungefär ett år sedan försökte Centerpartiet höja avgifterna för barn som uteblir från sitt tandläkarbesök med drygt 300 procent. Är det mer eller mindre sannolikt att de många barn som idag får sin tandvård i Slite kommer utebli från sina tandvårdsbesök när de måste lägga in minst 1,5 timmars resa för sitt besök? 
Tandhälsan är i dag för ojämlik i samhället och tänderna en av de största klassmarkörerna. Samhället ska inte göra det svårare för medborgarna att kunna besöka tandvården, tvärtom behövs insatser för att fler bättre ska kunna se efter sin tandhälsa och besöka tandvården vid behov. 
Den 16 september ska hälso- och sjukvårdsnämnden besluta om förslaget att lägga ner folktandvården i Slite, då kommer centerpartiet få bekänna färg för vad man egentligen menar med sin retorik. Vi Socialdemokrater kommer stå upp för att tandvården ska finnas nära medborgarna. Vad kommer Centerpartiet stå upp för? Fortsatta nedskärningar i välfärden eller landsbygden?

Socialdemokraterna i Hälso- sjukvårdsnämnden

facebook Twitter Email