Vi bygger framtidens Gotland

Bli medlem

Majoritetens budgetförslag för Region Gotland 2024

LÅNGSIKTIGT ANSVAR I EN SVÅR TID Det går bra för Gotland på många sätt, trots att det säkerhetspolitiska och ekonomiska läget är instabilt och påverkar oss och omvärlden. Vi ser en positiv befolkningsutveckling, hög sysselsättning, låg arbetslöshet och ökad skattekraft. Företag inom olika branscher etablerar sig, vilket visar att marknaden tror på Gotland och ser…

Läs mer

Vi tar ansvar i en tuff tid

Efter år av covid och nu krig, inflation och stigande priser är läget tufft i landets kommuner och regioner. 2023 lade 17 av 21 regioner en minus-budget. Inför 2024 kommer alla regioner att göra det. På fullmäktige 19 juni tog vi första steget för Region Gotlands budget för 2024. Den enskilt största påverkan på kommuners…

Läs mer

Gemensamt ansvar för ett starkt och hållbart Gotland

Socialdemokraterna och Moderaterna har kommit överens om att bilda ny majoritet i Region Gotland under mandatperioden 2022-2026. Nu presenterar vi en politisk överenskommelse för ett gemensamt ansvar för ett starkt och hållbart Gotland.

Gotland har en positiv utveckling med ökande befolkning, låg arbetslöshet och stor investeringsvilja. Gotland kan och behöver växa mer. Vi behöver dra nytta av den potential som finns i ett ökat bostadsbyggande, fler arbetstillfällen och en stärkt välfärd. Hela Gotland ska vara en öppen, inkluderande och trygg plats att bo, leva och verka på. Socialdemokraterna…

Läs mer

Socialdemokraterna och Moderaterna har kommit överens om att bilda ny majoritet i Region Gotland

Socialdemokraterna och Moderaterna vill ta gemensamt ansvar för att utveckla Gotland. Vi vill ha ett modernt ledaskap som är nyfiket, nyskapande och lyhört. I en turbulent tid behövs en handlingskraftig majoritet som kan utveckla Gotland inför framtiden och samtidigt ta ansvar för en långsiktig hållbar ekonomi. Tillsammans vill vi verka för ett Gotland som är…

Läs mer

Ledamöter i Regionfullmäktige 2022-2026

Den 20 september fastställdes valresultatet på Gotland. Det innebär att Socialdemokraterna Gotlands regionfullmäktigegrupp den här mandatperioden kommer se ut som följande: Meit Fohlin Filip Reinhag Jenny Larsson Oscar Lindster Kristiina Hansson Thomas Karlström Aino Friberg Hansson Tommy Gardell Hanna Westerén Håkan Ericsson Antonia Broén Greger Eneqvist Linn Philip Tony Johansson Helena Bogsjö Linus Gränsmark Helen…

Läs mer

Vi vill se ett vård- och omsorgscollege på Gotland

På Gotland har vi ett gymnasium som egentligen är för stort och erbjuder för många program sett till befolkningsmängd. Vi är en ö och måste ha fler program än jämförbara kommuner för att inte behöva skicka våra ungdomar i alltför tidigt ålder till fastlandet. Ett gymnasium ska såklart utbilda ungdomar för att komma närmare det…

Läs mer

Ett arbetsmiljölöfte för vården!

Larmen om arbetsmiljön i sjukvården på Gotland börjar dugga ganska tätt. Vi har under många år nu haft bekymmer med att rekrytera och behålla specialister i allmänmedicin vilket resulterat i kraftig ökning av antalet hyrläkare. Det drabbar patienter och medarbetare negativt. Patienter som behöver en fast läkare och kontinuitet i sin vård får hoppa mellan…

Läs mer

Vi stärker Gotlands näringsliv!

POLITIK FÖR UTVECKLING Socialdemokraterna vill att Region Gotland ytterligare förenklar för gotländska företag. Tillsammans med näringslivet utvecklar vi lösningar som gör det enklare att driva företag på Gotland. Ett nyfiket och lyhört samarbete är avgörande. Utökad dialog med öns företagare ger ökad gemensam förståelse för Gotlands viktigaste prioriteringar. Gotlands befolkning ökar. Det är bra. Vi…

Läs mer

Socialdemokraterna Gotlands budget 2023

En budget för välfärden och tryggheten - Socialdemokraterna lägger på Regionstyrelsens möte den 24 maj fram vårt förslag till budget 2023

Att Gotland har en skola, vård och omsorg av hög kvalitet och med god tillgänglighet skapar trygghet och attraktivitet. Välfärden är den viktigaste hörnstenen i att öka jämlikheten och för att få alla, oavsett bakgrund, att utvecklas och drömma. Därför prioriterar vi Socialdemokrater i vårt budgetförslag skolan, vården och omsorgen. Vi vet att välfärden är…

Läs mer

Listor till Riksdag och Regionfullmäktige

På socialdemokraterna Gotland årsmöte den 26:e mars fastställdes listorna till Riksdag och Regionfullmäktige för kommande mandatperiod. Socialdemokraternas Regionfullmäktigelista 2022 – 2026 Meit Fohlin, Eskelhem Filip Reinhag, Eskelhem Jenny Larsson, Visby Oscar Lindster, Västergarn Kristiina Hansson, Visby Thomas Karlström, Sanda Aino Friberg Hansson, Väskinde Tommy Gardell, Västerhejde Hanna Westerén, Visby Håkan Ericsson, Visby Antonia Broén, Visby…

Läs mer
facebook Twitter Email