Ett starkare samhälle. Ett tryggare Gotland.

Bli medlem

Demokratin kan leverera!

Gula västarna i Frankrike, Brexit i Storbritannien och Trump i USA. Alla är tydliga missnöjesyttringar från stora lager av samhället som upplever sig förfördelade av samhällets ordning. Och det bör oroa alla som värnar demokratin som styrelseskick. Tyvärr är det tydligt att Liberaler och pladderhumanister inte förstår folket. Och på sikt är det ett hot…

Läs mer

Varför just 1 maj?

Att det är just första maj som är arbetarrörelsens internationella högtidsdag kan man säga beror på en bomb i Chicago för 134 år sen. År 1884 beslöt den amerikanska arbetarrörelsen, genom ett kongressbeslut, att kräva åtta timmars arbetsdag för sina 400 000 medlemmar från 1 maj 1886. För att få igenom det skulle arbetare demonstrera…

Läs mer

Tillsammans är vi starka och kan göra skillnad.

Vi S-kvinnor är Socialdemokratiska feminister. Vi arbetar b la för en jämställd arbetsmarknad, en jämställd hälsa och vi kämpar för alla de kvinnor och barn som utsätts för, och tvingas bevittna våld, hot och förtryck i sin vardag, i sina hem. Tillsammans är vi starka och kan göra skillnad. Ungefär var tredje vecka mördas en…

Läs mer

Jämlikhet, solidaritet och alla människors lika värde.

Just nu befinner vi oss mitt i en global pandemi som lamslagit hela världen och självklart ska fokus ligga på att ta oss ur det här. Men det kommer en tid efter Corona där vi kommer behöva bygga upp vårt samhälle igen. när vi gör det så behöver vi dra lärdom av den sårbarhet som…

Läs mer

Vi ses under de digitala fanorna!

Är det inte omodernt att fira Första Maj? Varför demonstrerar ni när ni bestämmer? Nej, jag tycker inte att det är omodernt att fira Första Maj, och jo, även om vi bestämmer, så finns det saker som fortfarande måste förändras. Att fira Första Maj handlar för mig om att vi socialdemokrater är i ständig opposition…

Läs mer

Låt oss ta kampen!

Socialdemokraterna och arbetarrörelsen har kommit samman den 1 maj sedan år 1890. Parollen för i år är Ett starkare samhälle. Sällan har kampen för en mer jämlik, jämställd och rättvis arbetsmarknad känts mer relevant än idag. I den tid som är nu har det blivit så tydligt vilka de riktigt samhällsviktiga jobben är. Samtidigt blir…

Läs mer

Första maj!

Det är ju på den här dagen vi samlas under fanorna. Som vi umgås, uttrycker våra drömmar, vår glädje, vår frustration och vår solidaritet. Men det är inte som vanligt i år. Ur tomma intet kastades vi ner i en djup kris. Mänsklig och ekonomisk. Tillsammans kommer vi ta oss igenom den. Men trots att…

Läs mer

Välfärdsmiljarderna ska gå till gotländsk välfärd!

Vi har fått 90 miljoner mer varje år tack vare det nya kostnadsutjämningssystemet. Utöver det har vi nya välfärdsmiljarder där 42 miljoner landar på ön redan i år. Än har Alliansen inte valt att berätta vad de tänker göra med de nya medlen. Vi vet hur vi skulle göra. De nya välfärdsmiljarderna ska användas till…

Läs mer

En budget för en stark välfärd och hållbar utveckling!

Socialdemokraterna vill i den budget vi presenterar nu värna välfärden och ge våra verksamheter, chefer och medarbetare arbetsro. Vi behöver ta ansvar idag för att ha en välfärd att lita på och en stabil ekonomi framåt. För att möta de utmaningar vi har behöver vi rusta verksamheterna för ökade behov och investera för ett attraktivt…

Läs mer

Välfärdens medarbetare är vår prioritering!

Välfärdens medarbetare är vår första och största prioritering. Som anställd i någon av Region Gotlands verksamheter ska den som är anställd möta en tillitsbaserad organisation där varje medarbetares kompetens tas tillvara. Kompetensutveckling för att möjliggöra ständig utveckling och stimulans är viktigt. Både för att Region Gotlands verksamheter ska kunna följa med i utvecklingen men också…

Läs mer
facebook Twitter Email