Vi bygger framtidens Gotland

Bli medlem

Så här tar vi gemensamt ansvar

Sjukvårdens kostnader på Gotland har sedan länge påverkat de kommunala verksamheterna som fått spara för att balanserna upp ekonomin. De gotländska politikerna ser nu att man kommit till vägs ende för den nuvarande situationen. Nedan finns en insändare som alla regionfullmäktigepartier skrivit under och som varit publicerad i lokalmedia. Gotland sticker ut på flera sätt,…

Läs mer

Kryssa Filip Reinhag i EU-valet

Ett tryggare Gotland Vår framtid avgör vi tillsammans. I oroliga tider präglade av Rysslands invasion av Ukraina, klimathot och ekonomisk otrygghet krävs en politik för trygghet. I valet till Europaparlamentet står valet mellan sammanhållning eller splittring, mellan trygghet för vanligt folk eller fortsatta vinster för de få, mellan åtgärder för att klara klimatomställning eller för…

Läs mer

S och M: Ansvarstagande för ekonomin i en utmanande tid

I en tid av osäkerhet och ekonomisk turbulens är det avgörande att politiska partier tar ansvar för den ekonomiska situationen och agerar för att säkra en långsiktigt hållbar framtid.

Moderaterna och Socialdemokraterna har beslutat att agera med både ansvar och långsiktighet. Det är ingen hemlighet att 2023 var ett år präglat av ekonomiska motgångar. Region Gotland har, i likhet med alla landets regioner, lämnat 2023 med underskott.  En osäker omvärld, inflation, minskade statsbidrag och stigande kostnader ställer krav på genomtänkta beslut och ansvarsfulla åtgärder….

Läs mer

Första Maj på Gotland 2024

Välkommen att fira Första maj i Rute och Visby med Socialdemokraterna.Årets huvudtalare är Linus Glanzelius, europaparlamentariker. Rute: 10.15 Samling utanför Rute Folkets Hus10.30 Avmarsch11.00 Tal av huvudtalare och lokala talare från Socialdemokraterna Gotland, SSU Gotland och LO-distriktet. Visby: 13.30 Samling ovanför Östergravar vid Österport14.00 Avmarsch mot Bingebyparken14.30 Tal av huvudtalare och lokala talare från Socialdemokraterna…

Läs mer

Majoritetens budgetförslag för Region Gotland 2024

LÅNGSIKTIGT ANSVAR I EN SVÅR TID Det går bra för Gotland på många sätt, trots att det säkerhetspolitiska och ekonomiska läget är instabilt och påverkar oss och omvärlden. Vi ser en positiv befolkningsutveckling, hög sysselsättning, låg arbetslöshet och ökad skattekraft. Företag inom olika branscher etablerar sig, vilket visar att marknaden tror på Gotland och ser…

Läs mer

Vi tar ansvar i en tuff tid

Efter år av covid och nu krig, inflation och stigande priser är läget tufft i landets kommuner och regioner. 2023 lade 17 av 21 regioner en minus-budget. Inför 2024 kommer alla regioner att göra det. På fullmäktige 19 juni tog vi första steget för Region Gotlands budget för 2024. Den enskilt största påverkan på kommuners…

Läs mer

Gemensamt ansvar för ett starkt och hållbart Gotland

Socialdemokraterna och Moderaterna har kommit överens om att bilda ny majoritet i Region Gotland under mandatperioden 2022-2026. Nu presenterar vi en politisk överenskommelse för ett gemensamt ansvar för ett starkt och hållbart Gotland.

Gotland har en positiv utveckling med ökande befolkning, låg arbetslöshet och stor investeringsvilja. Gotland kan och behöver växa mer. Vi behöver dra nytta av den potential som finns i ett ökat bostadsbyggande, fler arbetstillfällen och en stärkt välfärd. Hela Gotland ska vara en öppen, inkluderande och trygg plats att bo, leva och verka på. Socialdemokraterna…

Läs mer

Socialdemokraterna och Moderaterna har kommit överens om att bilda ny majoritet i Region Gotland

Socialdemokraterna och Moderaterna vill ta gemensamt ansvar för att utveckla Gotland. Vi vill ha ett modernt ledaskap som är nyfiket, nyskapande och lyhört. I en turbulent tid behövs en handlingskraftig majoritet som kan utveckla Gotland inför framtiden och samtidigt ta ansvar för en långsiktig hållbar ekonomi. Tillsammans vill vi verka för ett Gotland som är…

Läs mer

Ledamöter i Regionfullmäktige 2022-2026

Den 20 september fastställdes valresultatet på Gotland. Det innebär att Socialdemokraterna Gotlands regionfullmäktigegrupp den här mandatperioden kommer se ut som följande: Meit Fohlin Filip Reinhag Jenny Larsson Oscar Lindster Kristiina Hansson Thomas Karlström Aino Friberg Hansson Tommy Gardell Hanna Westerén Håkan Ericsson Antonia Broén Greger Eneqvist Linn Philip Tony Johansson Helena Bogsjö Linus Gränsmark Helen…

Läs mer

Vi vill se ett vård- och omsorgscollege på Gotland

På Gotland har vi ett gymnasium som egentligen är för stort och erbjuder för många program sett till befolkningsmängd. Vi är en ö och måste ha fler program än jämförbara kommuner för att inte behöva skicka våra ungdomar i alltför tidigt ålder till fastlandet. Ett gymnasium ska såklart utbilda ungdomar för att komma närmare det…

Läs mer
facebook Twitter Email