Bifall till vår motion om lågtröskelboende

Idag beslutade regionfullmäktige på Gotland att bifalla vår motion om att utreda hur regionen kan tillskapa platser på lågtröskelboende. För en person i pågående missbruk som inte har ett hem kan varje dag bli en kamp för att hitta en plats att sova. Lågtröskelboende är en humanitär insats och ett alternativ till en otrygg natt…

Läs mer

Sälj inte ut till lägsta pris-våra äldre och medarbetare förtjänar bättre

Vid Socialnämndens sammanträde 9 februari beslutade det borgerliga styret med stöd av Sverigedemokraterna att äldreboendet Sudergården i Burgsvik ska fortsatt drivas av privat utförare och upphandlas till lägsta pris igen. Det innebär mindre pengar till de äldre och till medarbetarna som ska stå för kompetens och omvårdnad, trots rekordstora statliga tillskott. Regeringen investerar just nu…

Läs mer

En budget för en stark välfärd och hållbar utveckling

Socialdemokraterna prioriterar välfärden I grund och botten går det bra för Gotland. Vi har låg arbetslöshet, positiv nettoinflyttning och hög trygghet. Vi har en levande landsbygd, en sjukvård att lita på, skolor där barnen trivs och en äldreomsorg som får goda omdömen av de äldre. Det kunde gå ännu bättre. Arbetet för att öka bostadsbyggandet…

Läs mer

Tillgång till bostäder måste prioriteras upp!

Tillgång till bostäder och bostadsbyggande måste prioriteras upp som den viktigaste frågan för utveckling på Gotland. Bristen på bostäder är ett stort hinder för inflyttning, kompetensförsörjning och för fungerande flyttkedjor för tillgång till bostad för fler. 2016 var Gotland det län där bostadsbyggandet ökade mest. Vi behöver vara där igen och mål för det måste…

Läs mer

Budgetpropositionen för 2022: Ett starkare och mer hållbart Sverige efter pandemin

I dag överlämnar regeringen budgetpropositionen för 2022 till riksdagen. Regeringen föreslår åtgärder för att klimatomställningen ska gå snabbare, fler ska komma i arbete, välfärden ska stärkas och för att Sverige ska vara ett tryggt land för alla. Sammantaget handlar det om reformer för ca 74 miljarder kronor. Måndagens budgetförslag innebär att Gotland får sammanlagt 97…

Läs mer

Regeringen satsar 100 miljoner på svensk film

I dag presenterar den socialdemokratiskt ledda regeringen en expansiv återstartsbudget för Sveriges kulturliv. Hela 1,8 miljarder ska främja kulturen och förbättra förutsättningarna för konst- och kulturskapare efter kanske den tuffaste kris som kulturlivet någonsin stått inför. I och med detta inför vi flera stimulansåtgärder för att bland annat främja filmproduktionen i Sverige vilket självklart kommer…

Läs mer

Kyrkovalet 19 september

En kyrka för alla! Värderingar för ett jämlikt samhälle står på spel. Vi vill att Svenska kyrkan behandlar alla lika. Låt inte konservativa och högernationalistiska krafter vrida klocka tillbaka. Rösta på oss till kyrkomötet!

Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och allamänniskors lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål. Det är grundläggande värderingar som vi socialdemokrater bär med oss på alla de områden vi verkar inom. Socialdemokratins engagemang i Svenska kyrkan bottnar i den djupa…

Läs mer

Socialdemokraterna Gotlands budget 2022

En budget för en stark välfärd och hållbar utveckling.

Socialdemokraterna prioriterar välfärden Hela Gotland ska vara en bra plats att bo, leva och verka på. Vi Socialdemokrater lägger en ansvarsfull budget som ger både investeringar i välfärden och en god marginal för långsiktigt hållbar ekonomi. Vår budget har ett resultat på +91 miljoner vilket motsvarar 1,57% (målet är 2%). På så vis fortsätter Socialdemokraterna…

Läs mer

Seminarium om energiförsörjning

Den 14 april anordnade riksdagsledamot Hanna Westerén ett seminarium om framtidens elförsörjning på Gotland. Nu har du möjligheten att se seminariet i efterhand. Ladda ned filmen via länken nedan: https://wetransfer.com/downloads/75ceec61bc7f42c76b2de761b1cf308820210416085921/fe9ed81f165c937b4b0d4efd338cf72620210416085921/452a40

Läs mer

Socialdemokraternas budgetförslag 2021

Trygghet i en oklar tid Socialdemokraterna värnar välfärden. Vi är medvetna om välfärdens kraft för att möjliggöra för att alla människor ska kunna nå sina drömmar men också i att skapa trygghet i en orolig tid. Det gäller inte bara nationellt utan också på Gotland. Barn och unga som får en bra utbildning får inte…

Läs mer
facebook Twitter Email