Aktuellt

Vi värnar skolan!

Nu är vi i budgettider. Överkostnader har funnits inom skolan. SKL har granskat vår skolekonomi 2014 och -17. Däremellan har vi sänkt våra överkostnader med 100 miljoner. Efter 2017 har vi hämtat hem ytterligare 50 miljoner genom sparpaketet. Kostnaden per elev i grundskolan har tidigare legat tydligt över rikets snitt. Gapet har minskat de senaste…

Läs mer

Vi vill satsa på vårdcentralerna!

Gotlänningarna har stort förtroende sjukvården och anser att de har tillgång till den sjukvård de behöver. I de undersökningar som görs är det bilden som framträder. I jämförelse med övriga Sverige ligger vi bra till. Men vi kan fortfarande bli bättre. En svag del är vår primärvård med vårdcentralerna. Tillgängligheten till och förtroendet för vården…

Läs mer

Vi satsar på Gotlands välfärd i vår budget för 2020.

Vi gick till val på ett starkare och tryggare Gotland. Bland våra löften till väljarna fanns fortsatta satsningar på vårdcentraler, att bryta den psykiska ohälsan och se till att välfärdsarbetarna har goda villkor. Vi Socialdemokrater tror att välfärden är det som bygger Gotland starkt. Att alla barn får en bra skolgång är den bästa investeringen för framtiden. Att gotlänningarna har en god omsorg på äldre dagar och att sjukvården finns där när du behöver den.

På Gotland har vi relativt små barngrupper i förskolan, vi har skolor spridda över hela ön. Våra äldre är nöjda med den omsorg som ges och förtroendet för sjukvården nästan högst i landet. Behoven i välfärden ökar. Både på grund av demografi med fler äldre och fler barn men också på grund av att folkhälsan…

Läs mer

Interpellation till regionstyrelsens ordförande

Denna interpellation har ämnat in till regionfullmäktiges möte den  25 februari 2019: INTERPELLATION               Angående avskedandet av sjukvårdsdirektör Maria Dalamar TILL                                     Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius Gotlänningarna har mycket högt förtroende för regionens hälso- och sjukvård. När de betygsätter vården anger 88% att de har tillgång till den vård de behöver (källa; SKL, Hälso- och…

Läs mer

Vilken budget ska styra Region Gotland?

Vi i Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ vill fortsätta ta ansvar för en god utveckling på Gotland. Vi gör det genom ett budgetförslag som är ansvarsfullt både utifrån ekonomiska aspekter och utifrån vilket samhälle vi vill ha.   I våras röstade vi alla för ett rödgrönt budgetförslag som också beslutades av fullmäktige. Där gjorde…

Läs mer

Ett Gotland som håller ihop

Nu har Socialdemokraterna Gotland släppt sitt valprogram för 2018. Gotland ska vara Sveriges bästa plats att bo och leva på. Vi ska erbjuda goda uppväxtvillkor, en växande arbetsmarknad och en trygg ålderdom. Här kan du ladda ned programmet i sin helhet: Ett Gotland som håller ihop

Läs mer

Vi ska sänka skatten för fler pensionärer

Pension och lön ska beskattas lika! Vi ska ta nästa steg för att ta bort den orättvisa skatteklyftan mellan löntagare och pensionärer. Vi går till val på att 1 januari 2019 sänka skatten också för de över 65 år med inkomster mellan 206 100 och 1 170 800 kronor per år. 2020 ska skatteklyftan vara…

Läs mer
facebook Twitter Email