Aktuellt

Låt oss ta kampen!

Socialdemokraterna och arbetarrörelsen har kommit samman den 1 maj sedan år 1890. Parollen för i år är Ett starkare samhälle. Sällan har kampen för en mer jämlik, jämställd och rättvis arbetsmarknad känts mer relevant än idag. I den tid som är nu har det blivit så tydligt vilka de riktigt samhällsviktiga jobben är. Samtidigt blir…

Läs mer

Första maj!

Det är ju på den här dagen vi samlas under fanorna. Som vi umgås, uttrycker våra drömmar, vår glädje, vår frustration och vår solidaritet. Men det är inte som vanligt i år. Ur tomma intet kastades vi ner i en djup kris. Mänsklig och ekonomisk. Tillsammans kommer vi ta oss igenom den. Men trots att…

Läs mer

Välfärdsmiljarderna ska gå till gotländsk välfärd!

Vi har fått 90 miljoner mer varje år tack vare det nya kostnadsutjämningssystemet. Utöver det har vi nya välfärdsmiljarder där 42 miljoner landar på ön redan i år. Än har Alliansen inte valt att berätta vad de tänker göra med de nya medlen. Vi vet hur vi skulle göra. De nya välfärdsmiljarderna ska användas till…

Läs mer

En budget för en stark välfärd och hållbar utveckling!

Socialdemokraterna vill i den budget vi presenterar nu värna välfärden och ge våra verksamheter, chefer och medarbetare arbetsro. Vi behöver ta ansvar idag för att ha en välfärd att lita på och en stabil ekonomi framåt. För att möta de utmaningar vi har behöver vi rusta verksamheterna för ökade behov och investera för ett attraktivt…

Läs mer

Välfärdens medarbetare är vår prioritering!

Välfärdens medarbetare är vår första och största prioritering. Som anställd i någon av Region Gotlands verksamheter ska den som är anställd möta en tillitsbaserad organisation där varje medarbetares kompetens tas tillvara. Kompetensutveckling för att möjliggöra ständig utveckling och stimulans är viktigt. Både för att Region Gotlands verksamheter ska kunna följa med i utvecklingen men också…

Läs mer

Vi värnar skolan!

Nu är vi i budgettider. Överkostnader har funnits inom skolan. SKL har granskat vår skolekonomi 2014 och -17. Däremellan har vi sänkt våra överkostnader med 100 miljoner. Efter 2017 har vi hämtat hem ytterligare 50 miljoner genom sparpaketet. Kostnaden per elev i grundskolan har tidigare legat tydligt över rikets snitt. Gapet har minskat de senaste…

Läs mer

Vi vill satsa på vårdcentralerna!

Gotlänningarna har stort förtroende sjukvården och anser att de har tillgång till den sjukvård de behöver. I de undersökningar som görs är det bilden som framträder. I jämförelse med övriga Sverige ligger vi bra till. Men vi kan fortfarande bli bättre. En svag del är vår primärvård med vårdcentralerna. Tillgängligheten till och förtroendet för vården…

Läs mer

Vi satsar på Gotlands välfärd i vår budget för 2020.

Vi gick till val på ett starkare och tryggare Gotland. Bland våra löften till väljarna fanns fortsatta satsningar på vårdcentraler, att bryta den psykiska ohälsan och se till att välfärdsarbetarna har goda villkor. Vi Socialdemokrater tror att välfärden är det som bygger Gotland starkt. Att alla barn får en bra skolgång är den bästa investeringen för framtiden. Att gotlänningarna har en god omsorg på äldre dagar och att sjukvården finns där när du behöver den.

På Gotland har vi relativt små barngrupper i förskolan, vi har skolor spridda över hela ön. Våra äldre är nöjda med den omsorg som ges och förtroendet för sjukvården nästan högst i landet. Behoven i välfärden ökar. Både på grund av demografi med fler äldre och fler barn men också på grund av att folkhälsan…

Läs mer

Interpellation till regionstyrelsens ordförande

Denna interpellation har ämnat in till regionfullmäktiges möte den  25 februari 2019: INTERPELLATION               Angående avskedandet av sjukvårdsdirektör Maria Dalamar TILL                                     Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius Gotlänningarna har mycket högt förtroende för regionens hälso- och sjukvård. När de betygsätter vården anger 88% att de har tillgång till den vård de behöver (källa; SKL, Hälso- och…

Läs mer

Vilken budget ska styra Region Gotland?

Vi i Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ vill fortsätta ta ansvar för en god utveckling på Gotland. Vi gör det genom ett budgetförslag som är ansvarsfullt både utifrån ekonomiska aspekter och utifrån vilket samhälle vi vill ha.   I våras röstade vi alla för ett rödgrönt budgetförslag som också beslutades av fullmäktige. Där gjorde…

Läs mer
facebook Twitter Email