Aktuellt

Framtidens förskola och grundskola

Den för gotlänningar just nu kanske viktigaste frågan är hur framtidens skolorganisation ska se ut. Vi Socialdemokrater har lagt mycket tid på att lyssna på föräldrar sedan skolutredningen kom. Gotländska familjer har kloka tankar kring sin och sina barns vardag, kring det lokala och kring skolans uppdrag. Vi vill bli fler som bor på Gotland…

Läs mer

Det spelar roll vem som styr!

Det spelar roll vem som styr när samhället är i kris. Stefan Löfvens regering har fullt ut förstått dess roll som möjliggörare och garant för god offentlig service, välfärd i hela landet, för näringsliv, civilsamhälle och familjer. 2020 fick Region Gotland ca 177 miljoner i extra tillskott som en följd av pandemin. Det, och insatser…

Läs mer

Vill Centern avveckla eller utveckla landsbygden?

Vad menar Centerpartiet med landsbygdsutveckling? Frågan är motiverad efter den senaste tidens debatt på dessa insändarsidor. Centerpartiet försöker ihärdigt framställa sig som landsbygdens vän. För den som skrapar lite bakom retoriken går påståendet att ifrågasättas. Innan sommaren drev bland annat Centerpartiet på för att folktandvården i Slite ska avvecklas och att alla barn och vuxna som…

Läs mer

Idag har vi säkrat utveckling i Roma!

Den 2 september sammanträdde Regionstyrelsen. Idag skulle man besluta om det så kallade ”Utveckling i Roma”-paketet. Socialdemokraterna föreslog på mötet att del av Björke Annex 1:7 (Ekgatan) bjuds ut på öppen marknad Romakloster 1:214 (Klostergården) bjuds ut på öppen marknad. Del av Roma Kloster 2:3 (Fd Badhuset) utvecklas utifrån skolans uttryckta lokalbehov för idrott- och…

Läs mer

Årets motioner till partidistriktets årsmöte.

Motion 1 Barn och Unga i Gråbo Vid Gråbodagen samlade Gråbo-Bingeby S-förening in förslag på vad som behövde förbättras i Gråbo-området. Det visade sig att det fanns många önskemål om att förbättra underhållet på fotbollsplanens målställningar Fråga om målens underhåll verkar antigen hamnat mellan förvaltningars ansvar eller blivit en besparing. De dåliga målen får till…

Läs mer

Alliansens magplask i Roma

Som politiker är vi satta att förvalta skattebetalarnas pengar och egendom. Utöver det ska vi bidra till utveckling och stärka möjligheten att bo och leva över hela ön. I tider av svag ekonomi inom Region Gotland blir hanteringen av varje krona viktig.  Nu vill Alliansen genomföra en affär där resultatet är att Region Gotland i…

Läs mer

Demokratin kan leverera!

Gula västarna i Frankrike, Brexit i Storbritannien och Trump i USA. Alla är tydliga missnöjesyttringar från stora lager av samhället som upplever sig förfördelade av samhällets ordning. Och det bör oroa alla som värnar demokratin som styrelseskick. Tyvärr är det tydligt att Liberaler och pladderhumanister inte förstår folket. Och på sikt är det ett hot…

Läs mer

Varför just 1 maj?

Att det är just första maj som är arbetarrörelsens internationella högtidsdag kan man säga beror på en bomb i Chicago för 134 år sen. År 1884 beslöt den amerikanska arbetarrörelsen, genom ett kongressbeslut, att kräva åtta timmars arbetsdag för sina 400 000 medlemmar från 1 maj 1886. För att få igenom det skulle arbetare demonstrera…

Läs mer

Tillsammans är vi starka och kan göra skillnad.

Vi S-kvinnor är Socialdemokratiska feminister. Vi arbetar b la för en jämställd arbetsmarknad, en jämställd hälsa och vi kämpar för alla de kvinnor och barn som utsätts för, och tvingas bevittna våld, hot och förtryck i sin vardag, i sina hem. Tillsammans är vi starka och kan göra skillnad. Ungefär var tredje vecka mördas en…

Läs mer

Jämlikhet, solidaritet och alla människors lika värde.

Just nu befinner vi oss mitt i en global pandemi som lamslagit hela världen och självklart ska fokus ligga på att ta oss ur det här. Men det kommer en tid efter Corona där vi kommer behöva bygga upp vårt samhälle igen. när vi gör det så behöver vi dra lärdom av den sårbarhet som…

Läs mer
facebook Twitter Email